<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title></title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" href="css/reset.css" type="text/css" media="screen"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" media="screen"> <link rel="stylesheet" href="css/layout.css" type="text/css" media="screen"> <script type="text/javascript" src="js/html5.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js" ></script> <script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/cufon-replace.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/OFL_Sorts_Mill_Goudy_500.font.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/imagepreloader.js"></script> <script type="text/javascript"> preloadImages([ 'images/nav-li-a-bg-hover.png']); </script> <!--[if lt IE 7]> <script type="text/javascript" src="http://info.template-help.com/files/ie6_warning/ie6_script_other.js"></script> <![endif]--> </head> <body id="page7"> <div class="extra"> <!-- content --> <section id="content"> <div class="main"> <h1><a href="index.html">tattoo</a></h1> <nav class="nav-margin"> <ul> <li class="first active"><a href="index.html">STUDIO</a></li> <li class="m2"><a href="index-2.html">ARTISTS</a></li> <!--<li class="m3"><a href="index-3.html">COSMETIC</a></li>--> <li class="m4"><a href="index-4.html">PIERCINGS</a></li> <li class="m5"><a href="index-5.html">CONTACT US</a></li> <li class="m6"><a href="index-6.html">AFTERCARE</a></li> <li class="m7"><a href="index-7.html">PRICES</a></li> <!--<li class="m8"><a href="http://www.chi-towntattoo.com/default.asp">APPAREL</a></li>--> </ul> </nav> <div class="indent margin"> <div class="col-indent"> <p> Opieka nad Micro dermal </p> <p> * Teraz jak dostali[cie wasz nowy micro-dermal, bdziecie musieli przestrzega par kluczowych poleceD <br /> * |eby zapewni |e wasz dermal leczy si odpowiednio. Zawsze zmywajcie wasze rce z <ul><b>Anti-Bacterial MydBem. </b> (bezperfumowe)</ul> <br /> * Przed czyszczeniem waszego micro-dermal trzeba wymy rce <ul><b>Anti-Bacterial MydBem. </b> (bezperfumowe) </ul> Pzniej musicie wod i Anti-Bacterial MydBem dobrze wymy wokB dermal. <br /> * Trzeba powstrzymywa si przed u|ywaniem gbki tak |eby nie zaszkodzi waszemu dermal! <br /> * Przez nastpne pBtora tygodnia bdziecie nosi przewiewny banda| na dermal 24 godziny na dobe. Musicie zmienia banda| raz na 24 godziny i robi okBady z morskiej soli nie mniej ni| 5 minut na dobe.<br /> * Taki okBad skBada si z 1/8 By|eczki niepoddawanej dziaBaniu jodu morskiej soli i 4 oz wody. Woda powinna by przegotowana, i potem schBodzona do ciepBej dla u|ywania. <br /> * Po nasyceniu morsk sol, pBuka wod i potem pozwoli skrze wyschn przez co najmniej pB godziny. To bdzie pozwala pomc banda|owi zaklei si do waszej skry odpowiednio. <br /> * Po pBtora tygodnia, powinni[cie nosi banda| tylko w czasie snu przez miesic. To pozwoli |e dermal bedzie wzmacnia si pod skr odpowiednio. <br /> * Trzeba wykluczy sznurkowe koBdry na czas snu, lub wBosy wokB dermal albo co[ co mgBoby przywiza si wokB dermal i wyrwa dermal.<br /> <br /> <br /> * DBugoterminowe wykonywanie okBadw z morskiej soli co najmniej 3 razy w tygodniu bdzie wyciga wszelkiego rodzaju brud/makija| etc... tworzcy si pod dermal. <br /> * Je|eli macie jakies pytania odno[nie waszego dermal, prosimy kontaktowa si z <b>Chi-Town Tattoo</b> natychmiast. Czym dBu|ej czekacie, tym problem mo|e si pogorszy. Nie prbujcie nic robi sami. Je|eli jeste[cie uwa|ni i dostosujecie si do naszych poleceD nie powinni[cie mie |adnych problemw z waszym dermal. <br /> * Pamietajcie nigdy nie dotyka micro-dermal brudnymi rekami. <br /> * Je|eli dostaBo si zaka|enie to musicie dzwoni do waszego doktora. <br /> </p> </div> </div> <!-- footer --> <footer> <div class="main"> <span> Chitown Tattoo and Body Piercing &copy; 2012</span> <!-- {%FOOTER_LINK} --> </div> </footer> </section> </div> <script type="text/javascript"> Cufon.now(); </script> </body> </html>