<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title></title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" href="css/reset.css" type="text/css" media="screen"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" media="screen"> <link rel="stylesheet" href="css/layout.css" type="text/css" media="screen"> <script type="text/javascript" src="js/html5.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js" ></script> <script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/cufon-replace.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/OFL_Sorts_Mill_Goudy_500.font.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/imagepreloader.js"></script> <script type="text/javascript"> preloadImages([ 'images/nav-li-a-bg-hover.png']); </script> <!--[if lt IE 7]> <script type="text/javascript" src="http://info.template-help.com/files/ie6_warning/ie6_script_other.js"></script> <![endif]--> </head> <body id="page7"> <div class="extra"> <!-- content --> <section id="content"> <div class="main"> <h1><a href="index.html">tattoo</a></h1> <nav class="nav-margin"> <ul> <li class="first active"><a href="index.html">STUDIO</a></li> <li class="m2"><a href="index-2.html">ARTISTS</a></li> <!--<li class="m3"><a href="index-3.html">COSMETIC</a></li>--> <li class="m4"><a href="index-4.html">PIERCINGS</a></li> <li class="m5"><a href="index-5.html">CONTACT US</a></li> <li class="m6"><a href="index-6.html">AFTERCARE</a></li> <li class="m7"><a href="index-7.html">PRICES</a></li> <!--<li class="m8"><a href="http://www.chi-towntattoo.com/default.asp">APPAREL</a></li>--> </ul> </nav> <div class="indent margin"> <div class="col-indent"> <p> </p> <p>Body Piercing Opieka</p> <p> * Musicie my[le o waszym piercingu jak by to byBa rana. <br /> * PrawidBowe przestrzeganie instrukcji do opieki nad piercingiem spowoduje odpowiedni process leczenia si rany. <br /> * To zmniejszy ryzyko infekcji. <br /><br /> <br /> * Przed czyszczeniem waszego piercingu trzeba wymy rce <b>bezperfumowym Anti-Bacteryjnym MydBem. </b></b> <br /> * To pomo|e |eby nie dostawaBy si szkodliwego bacterie do waszego piercingu.<br /> * Nie wolno u|ywa rubbing alkoholu, wody utlenionej, albo wszelkiego rodzaju ma[ci tak jak Neosporin.<br /> * Te produkty mog spowodowa niepotrzebne problemy i sprawi |e bakteria przedostanie si do waszego piercingu.<br /><br /> * Kiedy zmieniacie wasz bi|uterie powinni[cie poczeka przynajmniej 6 tygodni albo dopiero jak piercing si zagoi. <br /> * Wyjtkiem jest nadmierne opuchnicie. Wtedy mo|ecie wcze[niej zmieni bi|uterie.<br /> * If this happens it is best to go back to your piercer and he/she will be able to change it out for a longer piece of jewelry. <br /><br /><br /> * W ka|dym wypadku, musisz by ostro|ny z nowym lub starym piercingiem. <br /> * Kiedy uprawiacie gimnastyke musicie zwrci uwage na to, |e pot z waszej skry przedostanie si do waszego piercingu. <br /><br /><br /> * To nie oznacza, |e musicie przesta robi co robicie, to po prostu znaczy |eby wyczy[ci miejsce piercingu po tym jak skonczycie wiczy. .<br /> * Je|eli chodzi o uprawianie sportu to musicie sobie u[wiadomi, |e powodujecie uraz do waszego piercingu. Czym wicej urazw kBadziecie na wasz piercing tym dBu|ej zajmie wam |eby si zagoiB. <br /> * Je|eli bd jakie[ problemy lub pytania odno[nie waszego piercingu, prosz telefonowa lub przyj[ do <ul><b>Chi-Town Tattoo.<b/><ul/> <br /> * Twj piercer da Ci instrukcje jak robi okBady.<br /> <br /> <br /><br /> * OkBady z morskiej soli: <br /> <br /><br /><br /> 1. Wash hands with a non-scented Anti-Bacterial Soap. <br /> 2. Place 1/8 Teaspoon of Non-Iodized Sea Salt and 4 oz of distilled into a small disposable cup/shot glass. <br /> 3. Add warm water, which could be bottled, distilled or tap water. Tap water should be boiled before use and <br /> then cooled to a luke warm tempeture. However the size of the disposable cup/shot glass it should be at least half full <br /> to do the soak for each piercing. <br /> 4. The cup should be placed upright over the piercing and allow 5 minutes for your soak. If the piercing <br /> area does not allow a disposable cup to be used, then simply use cotton submerge into the cup and place it <br /> on the piercing area for 5 minutes. <br /> 5. Daily use of Anti-Bacterial Soap and every other day of Sea Salt Soaks should provide a stable and safe treatment <br /> for your piercing. <br /> 6. Dermal and Surface piercings will have slightly different directions, but will still be using Anti-Bacterial Soap <br /> and Sea Salt Soaks. <br /> 7. With every use of either Anti-Bacterial Soap or and Sea Salt Soaks,it should be rinsed thoroughly to eliminate build up. <br /> 8. If infected call your doctor. <br /> <br /> </div> </div> <!-- footer --> <footer> <div class="main"> <span> Chitown Tattoo and Body Piercing &copy; 2014</span> <!-- {%FOOTER_LINK} --> </div> </footer> </section> </div> <script type="text/javascript"> Cufon.now(); </script> </body> </html>